Serbian (Latin)

Učlani se

Kratko uputstvo

Molimo sve zainteresovane za učlanjenje kada preuzmete i popunite formular, snimite ga na vaš hard disk. Popunjeni formular pošaljite na email adresu anli@sezampro.rs

Formular za učlanjenje

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday80
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week155
mod_vvisit_counterLast week576
mod_vvisit_counterThis month1282
mod_vvisit_counterLast month2688
mod_vvisit_counterAll days228359

Ko je online

Imamo 73 gostiju na mreži

Prijatelji sajta

Galerije i muzeji

Predlozi za izmenu APB PDF Štampa El. pošta

Strateški pravci Strateški ciljevi Indikatori za kontrolu ostvarivanja datih ciljeva Zadaci

Izgradnja

 

 

 

podsticajnog

 

 

 

ambijenta za

 

 

 

građansko

 

 

 

učešće

Veće učešće građana u donošenju javnih odluka Broj i sadržaj obuka za zaposlene u OJGU.

Broj odluka usvojenih uz učešće građana  u javnim slušanjima u odnosu na broj odluka donetih bez njihovog ucešća u javnim slušanjima sa objašnjenjem zašto su donete na takav način. Praćenje efikasnosti u sprovođenju odluka koje su donete sa javnim slušanjem i onih koje su donete bez javnog slušanja.
Broj građana koji je aktivno učestvovao u javnim slušanjima
U organizovanju javnih slušanja pri dononošenju važnih odluka gradske i opštinskih uprava uvesti jasne procedure za prisustvo građana sednicama (javnim slušanjima)sa obaveznim pravom građana na reč i obavezom OJGU da u određenom roku odgovori na sve predloge, sugestije i pitanja građana.
Organizovanje javnih slušanja mora da obaveže OJGU da u oblasti komunalne politike, rešavanja pitanja održavanja i bezbednosti stambenih zgrada, zaštita životne sredine i energetske efikasnosti uključuju prvo one kojih se toi najviše tiče skupštine stanara zgrada, ulica, kvartova i mz o kojima se radi. Rok oktobar 2012. budžet 6, 860 000.00
Uključivanje modela ’participativnog budžetiranja’ u formalni proces određivanja prioriteta potrošnje Grada i definisanje lokalnih projekata sa direktnim uticajem na zajednicu
Kad se radi o distribuciji sredstava iz fonda za zaštitu životne sredine vidi se da ovlašćeni recikleri elektronskog i električnog otpada kao i operateri ambalažnog otpada zloupotrebljavaju svoj položaj koji mnogo podseća na monopolski i sredstva koja im Fond stavlja na raspolaganje ne koriste za ono zašta su namenjena nego ih prisvajaju kao ekstra profit. To se lako vidi kroz odnos između sredstava koja oni troše na projekte OCD za zaštitu životne sredine i sredstava koja im fond stavlja na raspolaganje za tu namenu.
Predlog da se deo (20%) sredstava iz fonda za zaštitu životne sredine koji se sada stavlja na raspolaganje ovlašćenim reciklerima i operaterima ubuduće direktno daje OCD za projekte zaštite životne  sredine. Rok 2012. budžet u gore navedenom procentu
Veća kohezija između Grada, stanovnika i OCD

Uvođenje unapređenog (višegodišnje) programskog planiranja gradskih sekretarijata i opštinskih uprava, preciznije tematsko fokusiranje konkursa
Osnovati poseban fond za podsticaje multidisticiplinarnih projekata koji podstiču međusektorsku saradnju i odvijaju se na teritoriji GO što više opština više sredstava. Konkretizovati odgovornost sankcijama ako ovo izostane do kraja 2012.g. Rok septembar 2013. budžet 27, 000 00.00rsd


Pojednostavljenje administrativnih procedura za izvođenje aktivnosti OCD na gradskim javnim prostorima i konkursnih procedura radi smanjejnja broja potrebnih dokummenata i institucija cije su saglasnosti neophodne. Rok novembar 2012 budžet 7,500 000.00 rsd.Uvođenje obaveze za javno dostupne i opšte razumljive godišnje izveštaje o finansiranju i efektima podrške na nivou Grada.

Uvođenje obaveze za javno dostupne i opšte razumljive godišnje izveštaje o finansiranju i efektima podrške na nivou Grada.Kriterijum razumljivosti mora da bude prosečan nivo obrazovanja u gradu,dakle u proveri razumljivosti ne treba da učestvuju akademici nego gradjani sa prosečnim obrazovanjem u gradu. Rok Septembar 2012 budžet 9,500 000.00 rsd.

Otvoren pristup informacijama Razvijanje mehanizama i procedura za prisustvo građana sednicama gradske, opštinskih skupština, gradskog ili opštinskih veća. Uvodjenje veca skupstina stanara u gradsku i skupstine opstine. Sa ciljem da se naprave početni koraci u departizaciji političkog sistema predložili smo uvođenje ovih veća gde će sedeti autentični a ne partijski  predstavnici građana, tj oni koje su građani izabrali na najdirektnijim mogućim izborima – onim za skupštine stanara. Rok Septembar 2013 budžet 17,900 000.00 rsd.

Podsticanje kulture davanja, promocija dobročinstva i zadužbinarstva

Definisati stopu umanjenja poreskih obaveza iz nadležnosti OJGU za sve donatore koji pomažu projekte OCD i izršiti preraspodelu ovih davanja u smislu manja davanja za one koji pomažu OCD a veća za one koji ne pomažu OCD a da to bude održivo za gradski budžet. Razmotriti mogućnost za to i na nivou republike, jer npr. sve kompanije koje se pojavljuju kao zagađivači plaćaju istu ekološku taksu bez obzira da li pomažu ili ne pomažu ekološke projekte OCD. Rok Septembar 2013 budžet 21,900 000.00 rsd.
Promocija korporativne društvene odgovornosti i uključivanje poslovne zajednice. Osnivanje posebnog podsticajnog gradskog fonda za ovu namenu  sa pocetnim iznosom od 21 milion dinara. Rok Oktobar 2012 budžet 22,900 000.00 rsd.
Organizovanje javnih kampanja i dodela priznanja u cilju promocije i podsticanja kulture davanja i zadužbinarstva. Sredstva koja grad dobija od prodaje stanova u GO koji potiču od pokojnika koji nemaju naslednika, da se u celini  ili delom preusmere za zadužbinarstvo i projekte OCD-ea. Rok Oktobar 2013 budžet 99,900 000.00 rsd.
Poboljšanje dostupnosti kvaliteta usluga i kulturnih sadržaja za stanovnike

Poboljšanje uslova života i opšteg zdravlja stanovnika

Konsultacije i dijalog u oblasti urbanog planiranja, zelenih površina, uređenja priobalja i zona za rekreaciju u smislu preciznijeg definisanja zaštitnih  proceduralnih mehanizama da nijedna odluka ne moze biti doneta bez vecinske saglasnosti gradjana sa tog podrucja što sada nije slučaj. Rok Oktobar 2013 budžet 19,900 000.00 rsd.

Uključivanje civilnog društva u dizajn i implementaciju usluga

Definisanje i javno objavljivanje liste usluga i uslova za korišćenje usluga koje Grad nudi stanovnicima ali tako da to ide u susret obavezi GU da uključi OCD u dizajniranje usluga i definisanje procedura za uključivanje OCD u proces donosenja odluka. Oktobar 2013 budžet 9,980 000.00 rsd.

Poboljšanje usluga  u prirodnom  i socijalnom okruženju korisnika

Poboljšanje usluga bazirati na socijalnim inovacijama, dobroj praksi i evaluiranim efektima, ali tako da to ide u susret obavezi GU da kategoriše potrošače usluga od opšteg ekonomskog interesa, uvede kategoriju ugroženog potrošača i definisati kvote i subvencije za opšte ekonomske usluge kao i uslove pod kojima će im one biti dostupne. Rok Oktobar 2013 budžet 39,970 000.00 rsd.
Razvoj ljudskih resursa, ljudskog kapitala
I
socijalnog kapitala
Podrška razvoju socijalnog kapitala koji čine mreže pojedinaca, organizacija i institucija, usmerenih na saradnju i zajedničko delovanje na ostvarivanju razvojnih ciljeva Grada.
Postaviti i utvrditi obaveznost OJGU da Skupštine stanara tretira i prema njima se odnosi kao prema jedinstvenom socijalnom resursu i neophodnom partneru grada pri donošenju svake odluke koje se odnose na bilo koji aspekt društvenog života u zgradama kao i planiranje i realizaciju projekata za dve ili više zgrada. Ako je za tako nešto potrebno promeniti statut Grada.
Rok Oktobar 2013 budžet 26,970 000.00 rsd.
Unapređenje institucionalnih mehanizama saradnje Unapređenje transparent-nosti i odgovornosti u alokaciji resursa Grada Predvideti obavezu OJGU da u informisanju građanja o aktivnostima OCD i OJGU koje su od šireg značaja za život građana koristi već pomenuti socijalni resurs to su skupštine stanara: koristiti oglasne table ili preko uplatnica INFO stana

Bolja vertikalna i horizontalna koordinacija, informisanje

I saradnja gradske i

opštinskih

uprava

(2) Jačanje kapaciteta gradske i opštinskih uprava za razvoj i upravljanje projektima


Uvođenje obaveze za javno dostupne i opšte razumljive godišnje izveštaje o finansiranju i efektima podrške na nivou Grada.