Serbian (Latin)

Učlani se

Kratko uputstvo

Molimo sve zainteresovane za učlanjenje kada preuzmete i popunite formular, snimite ga na vaš hard disk. Popunjeni formular pošaljite na email adresu anli@sezampro.rs

Formular za učlanjenje

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday80
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week155
mod_vvisit_counterLast week576
mod_vvisit_counterThis month1282
mod_vvisit_counterLast month2688
mod_vvisit_counterAll days228359

Ko je online

Imamo 61 gostiju na mreži

Prijatelji sajta

Galerije i muzeji

Regulate, collect, recycle, save
Uredi, prikupi, recikliraj, uštedi PDF Štampa El. pošta

UREDI,SAKUPI,RECIKLIRAJ,UŠTEDI

Kratak opis projekta

Tip projekta. Društvena akcija reformskog tipa, obrazovni tj. Trening program kao i akcija izgradnje unutrašnjih kapaciteta civilnog društva u više bitnih oblasti održivog razvoja lokalne zajednice –  formiranje skupština stanara (SS), korišćenje upravljanja otpadom, zakona o zaštiti prava potrošača i drugih dosad neiskorišćenih reusrsa u funkciji održivog razvoja i finansiranja (SS), umrežavanje (SS) i jačanje njihove saradnje sa lokalnom upravom...

 • Kratak opis problema;

Postojeća zakonska i podzakonska akta koja regulišu osnivanje i funkcionisa nje (SS) kao i sveukupna politika gradske i opštinske uprave u ovoj sferi su nedovoljno podsticajne. (SS) su shodno nosiocima

svojine prepuštene same sebi pri čemu se računalo na prosečan nivo preduzimljivosti i svesti koji pos-

toji u zemljama EU, ali to je na žalost vrlo daleko od naše zbilje.

Posledica toga je ogromna zapuštenost ove sfere društvenog života. Ta zapuštenost  je toliko velika da predstavlja realnu pretnju komunalnoj politici, uređenosti ali i bezbednosti grada na svim nivoima. Naj-

bolji dokaz za to su mnoge (SS) koje postoje i funkcionišu ilegalno ili na ivici legalnosti.Po našoj eviden-

ciji takvih (SS) samo na m.z. Mihajlovac ima 167. Neke od njih imaju i pečat ali nijedna nema račun i sve zaziru od obaveza koje otvaranje računa povlači za sobom.

Upravljanje zgradama je i u legalnim a pogotovo u nelegalnim (SS) uglavnom amatersko i neodrživo pa

su zgrade mahom ruinirane i devastirane.  Proces tranzicije od ad hoc upravljanja ka stalnom zasnova-

nom na korišćenju unutrašnj raspoloživih resursa još nije ni započeo

Nigde u Evropi proces jačanja skupština stanara nije prošao bez organizovane, permanentne podsticaj-

ne politike države niti je bio potpuno prepušten privatnoj inicijativi. Svugde je država pomogla da one

stanu na noge, to jest učinila ih dovoljn o jakim da mogu da nose predviđene obaveze. Kod nas držav-

na politika i zakonska regulativa uopšte nisu uzimali u obzir nivo kapaciteta (SS) i zato danas nepredu-

zimanje ovog osnovnog koraka predstavlja direktnu pretnju svakoj lokalnoj i gradskoj komunalnoj i bezbednosnoj politici.

 • Rasprostranjenost problema;

U Srbiji je održivo upravljanje zgradama i finansiranje (SS) u povoju a nivo svesti o njegovoj potrebi mali. Koraci koje su dosada preduzimale i preduzimaju drž. institucije pokazuju se kao nedovoljni. Često se stiče utisak da je politika države u ovoj oblasti haotična i da se sastoji od niza pojedinačnih mera od kojih neke i nisu tako loše, ali su  nedovoljne ili donete u nevreme da bi se ovo moglo pred-staviti kao konzistentan i održiv, sinergijski sistem. Tako, će biti veoma zanimljivo videti na šta će izaći sasvim opravdana politika uvođenja energetskih pasoša za zgrade u uslovima kada u više od 80% zgrada u Srbiji legalno izabrane (SS) ne postoje i ne funkcionišu.

 • Sinopsis projektnih ciljeva;

 1. Osnovni opšti i dugoročni cilj projekta je da dokažemo opravdanost i svrsishodnost drugačije i podsticajnije politike lokalne i državne uprave prema održivom razvoju i finansiranju (SS). Najbolji dokaz za to su rezultati opština u Beogradu koje su u ovoj oblasti zadnjih godina na razne načine podsticale (SS). Tamo one mnogo više doprinose kreiranju i realizaciji lokalnih ali i gradske komunalne politike u celini.


Posebni i srednjoročni ciljevi su:

  1. Da u m.z. vratimo skupštine skupština stanara i fondove kojima su one upravljale a koje su u našem političkom sistemu postojale pre 30ak godina;

 1. Da na primeru hiljadu (SS) na opštini Čukarica dokažemo da je plansko i održivo upravljanje zgradama u Srbiji ne samo moguće nego i da je bez njega održivi razvoj zajednice nemoguć;

 2. Da u praksi dokažemo da (SS) ako organizovano sakupljaju i upravljaju svako u svojoj zgradi  elektronski, električni, ambalažni otpad, iskorišćeno jestivo ulje i drugo što svakodnevno baca-ju, nakon 4 godine neće morati da više izdvoje ni dinar od sopstvenih sredstava ne samo za tekuće nego i za investiciono održavanje zgrada.

 3. Da edukujemo sve (SS) da u 100% ne rasipaju resurse kojima raspolažu nego da ih koriste kao i da apliciraju za potrebna sredstva kod domaćih i inostranih donatora.

 4. Da svest o potrebi upravljanja otpadom na mikro nivou zgrade, ulice, kvartova i m.z. što više afirmišemo među (SS) a njih kao bitan deo političkog sistema među medijima i u političkim partijama, čineći tako komunalni sektor mnogo interesantnijim poprištem političke borbe nego što je to do sada bio slučaj;

 5. Da partnerstvima sa ovlašćenim reciklerima i operaterima ambalažnog otpada kao i transferom raznih iskustava u upravljanju otpadom povećamo i inoviramo učešće građana u kreiranju i implementaciji politika u sferi zaštite životne sredine.


Kratkoročni ciljevi su:

 1. Da više od 30 000 domaćinstava na Čukarici usvoji primarnu selekciju otpada i ubuduće je redovno koristi;

 2. Da se sve kvazi i polulegalne tvorevine koje vrše ulogu (SS) zvanično konstituišu i legalno funkcionišu kao pravna lica.

 3. Da smanjimo za 3 puta količinu elektronskog i amabalažnog otpada koja se sada nalazi na divljim deponijama Čukarice i zvaničnoj deponiji grada.

 4. Da sve (SS) na opštini budu umrežene u jedinstvenu mrežu civilnog društva.

 5. Da za sve m.z. realizujemo konferencije (SS) na kojima će biti izabrani legalni organi mreže.

 6. Da projektne aktivnosti na zaštiti životne sredine realizujemo u svim osnovnim, srednjim i visokim školama kao i drugim važnim ustanovama na opštini.

 7. Da ovako stečenim sredstvima realizujemo najmanje 4 energetski efikasne zgrade na opštini koje će biti svojevrsni show room za druge (SS).

 8. Da građane detaljno upoznamo sa prednostima ovakvog upravljanja otpadom, širimo ga i jačamo u čitavom gradu.


 • Očekivani rezultati;

 • Unapređenje svesti građana o upravljanju otpadom, mestu i ulozi (SS).

 • Hiljadu (SS) na opštini Čukarica planski i održivo upravlja svojim zgradama.

 • Hiljadu (SS) poseduju održivi sistem finansiranja zasnovan na gore navedenim aktivnostima.

 • Hiljadu (SS) koriste resurse kojima raspolažu.

 • Upravljanje otpadom na mikro nivou zgrade, ulice, kvartova i m.z. višestruko povećava kvalitet životne sredine na opštini.

 • Razvijena su brojna partnerstva sa ovlašćenim reciklerima elektronskog otpada, operaterima ambalažnog otpada i mnogim inostranim i domaćim kompanijama koje se bave sakupljanjem, reciklažom i energetskom efikasnosšću.

 • U više od 30 000 domaćinstava na Čukarici radi se primarna selekcija otpada.

 • Sve kvazi i polulegalne tvorevine koje vrše ulogu (SS) su zvanično konstituisane i legalno funkcionišu kao pravna lica.

 • Količina elektronskog i amabalažnog otpada koja se sada nalazi na divljim deponijama Čukarice i zvaničnoj deponiji grada je smanjena za 3 puta.

 • ...
 
Elektronski otpad u projektu PDF Štampa El. pošta

Po nekim procenama EU, prosečna količina električnog otpada po glavi stanovnika u Srbiji se kreće oko 2 kg. U tom smislu, naš projekat predstavlja početni napor da se deo tog opasnog otpada koji nepotrebno zauzima prostor i ugrožava zdravlje ljudi bezbedno ukloni iz stanova, podruma, ostava ali i sa smetlišta i drugih neobezbeđenih prostora.

Kako to radimo:

Naš član sa predsednikom skupštine stanara , obilazi sve stanare u zgradi i u spisak stanara upisuje sve el. aparate koje nisu u funkciji. Nakon toga (PSS) dostavlja nalepnice sa imenima svih stanara, da se tačno zna koliko je (EO) prikupilo svako domaćinstvo i koliko novca ko treba da dobije. Obeležen otpad skladišti se u zgradi, u zajedničkoj prostoriji koja je obezbeđena i opremljena za to, ako takva postoji. Ako ne postoji (EO) ostaje tamo gde i jeste i odatle se nosi na merenje. U roku od 10 dana ovlašćeni recikler sa kojim je potpisan ugovor dolazi u terminu dogovorenom sa (PSS) meri i odvozi prikupljeni otpad. Stanari za svaki kg. sakupljenog otpada dobijaju 10, a (SS) 4 dinara. Isplata se vrši u roku od 10 dana od dana preuzimanja (EO). U poslednje vreme, sve veći broj stanara odlučuje da se sva prikupljena sredstva doniraju(SS). Pored toga za najuspešnije sakupljače su obezbeđene i različite nagrade.

Stanari najčešće ne znaju koliko je ovaj otpad opasan po zdravlje ljudi. Tribinama i radionicama projekat će znatno podići znanje građana o opasnostima od nepravilnog odlaganja (EO) kao i o tome kako to pravilno uraditi.

 • Sakupljeno i ovlašćenom recikleru predato više od 3.5 tona (EO)
 • Uspostavljena mreža od oko 800 (SS) odnosno više od 25000 domaćinstava koja se stalno širi i povećava
 • .

Dosada ostvareni rezultati:

 

 

 

 
Energetska efikasnost u projektu PDF Štampa El. pošta

Među zgradama se organizuju takmičenja u prikupljanju elektronskog otpada (EO) i (EE), meri se potrošnja el. en. po čoveku u domaćinstvima, ali i čitavim zgradama. Svi partneri biće predstavljeni obiljem promo ak-tivnosti. Ovlašćeni recikler donira (SS) i stanare po kg (EO) prikupljenog u njihovim zgradama. Ugovore sa ovlašćenim reciklerima smo već potpisali. Sa raznim kompanijama kao što su Idea, Gorenje, Eurosalon, Forma ideale, vode se pregovori oko njihove podrške projektu.

U sve 4 opštine u zgradi koja pobedi u takmičenju, klasična stepenišna rasveta se menja besplatno, u zgradama na 2. sa 60% a u onima na 3. mestu sa 40% popusta od zvanične cene. Za ove zgrade predviđamo i uređeje za proiz-vodnju el. en. iz obnovljivih izvora (vetar/sunce) malih snaga pogodnih za male potrošače u urbanim uslovima kao što su zgrade.

 
Socijalni aspekt projekta PDF Štampa El. pošta

U okviru naših sveukupnih napora da utičemo na vladu Republike Srbije da toplotnu i električnu energiju učini dostupnijom i najsiromašnijima a teret njene potrošnje pravilnije preraspodeli sa najsiromašnijih i najbrojnijih na one bogatije i malobrojnije upućujemo seriju otvorenih pisama raznim institucijama vlade Republike Srbije koje bi trebalo da rade na smanjenju siromaštva i jačanju socijalnog uključivanja najsiromašnijih. Jedna od njih je i Tim vlade republike Srbije za jačanje socijalnog uključivanja. Njihov odgovor na našu inicijativu i naše komentare tog odgovora objavljujemo u celosti, baš kao što ćemo i odgovovore svih drugih institucija i javnih preduzeća kojima se ovim povodom obraćamo.

PismoU svim opštinama učesnicama biće identifikovano po 10 socijalno ugroženih porodica kod kojih je moguće primeniti EE sa ciljem trajnog smanjenja siromaštva i jačanja socijalne inkluzije. U takvim domaćinstvima biće instaliriana besplatno EE rasveta. U zavisnosti od partnerstava sa kompanijama i opštinama biće obezbeđen određeni broj EE aparata za domaćinstvo. Meriće se ostvarene uštede i njihov uticaj na smanjenje siromaštva i jačanje socijalne inkluzije ovih porodica, prvenstveno u smislu povećanja mogućnosti izbora i pratiti koje su potrebe koje one sada mogu da zadovolje a ranije to nisu mogle.

Startegija za smanjenje siromaštva (SSS) se dosad nije bavila utica-jem usluga od opšteg ekonomskog interesa UOEI na smanjenje siro-maštva i jačanje socijalne inkluzije ni približno kao Lisabonski ugovor i javne politike EU ali i nacionalne javne politike mnogih njenih članica. Šta više, ove usluge među kojima je svakako najznačajnije snabdeva-nje toplotnom i el. en. jer ih sve grupe ugroženih svakodnevno konzu-miraju, uopšte i ne postoji kao sastavni element socijalnih javnih poli-tika Republike Srbije.

Postojeći popust za el. en. ni u jednoj državi koja pretenduje na naziv socijalno odgovorne se ne može zvati značajnom i ozbiljnom merom. Broj, struktura a pogotovo visina ovih troškova u odnosu na primanja socijalno ug-roženih i onih na ivici siromaštva u Srbiji zahtevaju da se ovaj nedostatak uzme kao najprioritetniji problem u javnim socijalnim politikama republike Srbije. Ovo potencira veliki broj korisnika UOEI i činjenica da se u našim klimatskim uslovima energija troši tokom cele godine. Zimi za grejanje a leti za hlađenje.

Tako sada imamo situaciju da i oni najsiromašniji, bez obzira koliko ni-ska bila njihova primanja za ove usluge moraju da plate iako je jasno da je to sa tako niskim primanjima nemoguće. U tom smislu ovaj pro-jekat će u formi svojersnog pilot projekta pokazati:

Koliki je broj onih koji imaju pravo na već postojeći popust pri plaćanju el. en. ali ga iz neznanja ne koriste kao i koje mere bi trebalo preduzeti sa ciljem da se ovaj problem smanji.

Koliko je na području implementacije onih koji bi imali pravo na ove preporučene besplatne mesečne kvote el. i toplotne en. ako kreiramo socijalnu mapu ugroženih domaćinstava uzimajući kao kriterijum ugroženosti 10% od potrošnje koja se izdvaja za utrošenu el. energiju i definišući kao ugrožene grupe starija domaćinstva, samčka domaćinstva, korisnike MOP-a, nezaposlene, samohrane, kao i one koji zavise od prava na socijalno osiguranje itd.

Kolike su preporučljive mesečne kvote besplatne el. i toplotne en.

Kakvi su finasijski efekti njihove primene po budžet zemlje.

Kakvi su efekti njihove primene po smanjenje siromaštva.

Koliko su domaćinstva kod kojih su ove mere primenjene manje siromašna i isključena u odnosu na ona kod kojih nisu.

I još mnogo mnogo toga od efemerne važnosti za kreiranje javnih politika u ovoj sferi.