Serbian (Latin)

Učlani se

Kratko uputstvo

Molimo sve zainteresovane za učlanjenje kada preuzmete i popunite formular, snimite ga na vaš hard disk. Popunjeni formular pošaljite na email adresu anli@sezampro.rs

Formular za učlanjenje

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday80
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week155
mod_vvisit_counterLast week576
mod_vvisit_counterThis month1282
mod_vvisit_counterLast month2688
mod_vvisit_counterAll days228359

Ko je online

Imamo 67 gostiju na mreži

Prijatelji sajta

Galerije i muzeji

Završeni projekti
Multidisciplinarni projekti PDF Štampa El. pošta

MULTIDISCIPLINARNI PROJEKTI (uključuju sva tri E aspekta već pomenute UNSD standardizacije)

Svi već navedeni projekti na neki način pripadaju ovoj grupi, jer se najveći deo njih istovremeno bavi: EKONOMIJOM; ŽIVOTNOM SREDINOM i CIVILNIM DRUŠTVOM. Naravno. nekada je najvažniji ekonomski, nekada aspekt civilnog društva a ponekad segment životne sredine, ali je u svakom slučaju većina njih multidisciplinarna.

Serija SEMINARA O STRATEŠKOM AKCIONOM PLANIRANJU, finansirana od EAR a implementirana od strane GTZ. ANLI je učestvovao u programu sa jednim ekspertom.

ANLI-jev petodnevni seminar – Kako poboljšati preduzetničke modele u upravljanju opštinom održan u 10 opština južne i centralne Srbije 2005.  uz učešće čitavog ANLI-jevog tima od sedam članova i eksperata. Projekat se bavio upravljanjem ljudskim resursima u opštinama, uticajem lokalnih propisa i taksa na ekonomski razvoj,  uticajem lokalnog ekonomskog razvoja na poboljšavanje zapošljavanja, opštinskim finansijama u službi unapređivanja ekonomskog razvoja, novim alternativnim izvorima opštinskih prihoda i opštinskim brendom kao važnom i atraktivnom činjenicom za inostrane investitore.

Mnogobrojni manji projekti kao što su jednodnevni, jednonedeljni ili jednomesečni seminari, treninzi i radionice  rađeni  na lokalnom nivou u partnerstvu sa mesnim zajednicama, opštinama, kompanijama, školama i slično

 
Projekti iz oblasti civilnog društva PDF Štampa El. pošta

ANLI-jev trodnevni seminar –Publicitet i demokratsko vršenje vlasti održan u Knjaževcu krajem 2004. Na seminaru je učestvovalo deset opština koje su nešto kasnije učestvovale i u PROJEKTU PODRŠKE ZA 15 NAJSIROMAŠNIJIH OPŠTINA U SRBIJI koji je finansirala EAR. Seminar je održan uz učešće čitavog ANLI-jevog tima od 10 članova i eksperata. Projekat je realizovan uz podršku i partnerstvo gore navedenih opština.

ANLI-jev projekat – Održivo javno mnenje? Projekat se bavio aktiv-nošću građana i učešćem u vršenju lokalne vlasti sa ciljem da ponudi neke moguće odgovore koliko smo daleko od takvog demokratskog javnog mnenja.  Implementiran u Nišu krajem 2002. uz učešće ANLI-jevog tima koji se sastojao od 3 člana i 5 eksperata. Realizovan je u partnerstvu sa gradom Nišom.

ANLI-jev projekat –Govor mržnje nazad – tolerancija napred. Desetomesečni projekat koji se bavio izgradnjom kapaciteta lokalnih institucija, izgradnjom civilnog društva, poboljšavanjem zapošljavanja, zaštitom životne sredine itd. Implementiran je u Nišu 2002. uz učešće pet ANLI-jevih članova i pet eksperata. Realizovan je u partnerstvu sa gradom Nišom.

Mnogobrojni manji projekti kao što su jednodnevni, jednonedeljni ili jednomesečni seminari, treninzi i radionice  rađeni  na lokalnom nivou u partnerstvu sa mesnim zajednicama, opštinama, kompanijama, školama i slično.

 
Projekti iz oblasti zaštite životne sredine PDF Štampa El. pošta

ANLI-jev projekat – Idući ka održivosti. Implementiran je u Nišu početkom 2003. Bio je  to uglavnom edukacioni projekat za kreatore i izvršioce političkih odluka , .posvećen izgradnji kapaciteta lokalnih institucija u oblasti održivog razvoja

Projekat  GRADA NIŠA – POBOLJŠANJE LEAP-a. Implementiran je u Nišu 2002. godine. ANLI je učestvovao sa pet eksperata koji su radili na otklanjanju nedostataka i poboljšavanju LEAP-a donetog nedavno pre toga.

ANLI-jev projekat – Čiji je Niš? Implementiran u Nišu krajem 2002. Edukacioni projekat iz oblasti zaštite životne sredine, ponajviše namenjen deci čiji naziv uključuje odgovor «Niš je naš», naš – u smislu odnosa kakav imamo prema svome domu. Projekat je bio implementiran kao deo procesa donošenja LEAP-a, ali je pored toga imao veoma jaku ekonomsku dimenziju a naročito dimenziju jačanja građanskog društva.

Projekat  GRADA NIŠA – PRIPREMNA FAZA ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA UPOTREBU GEO TERMALNE ENERGIJE. Implementiran je u Nišu 2002. Projekat je bio sastavni deo sveukupnog procesa pri donošenju LEAP-a. U istraživanju Niških resursa podzemne tople vode ANLI je učestvovao sa jednim ekspertom i dva člana. Projekat je realizovan u partnerstvu sa gradom Nišom.

Mnogobrojni manji projekti kao što su jednodnevni, jednonedeljni ili jednomesečni seminari, treninzi i radionice  rađeni  na lokalnom nivou u partnerstvu sa mesnim zajednicama, opštinama, kompanijama, školama i slično.

 
Ekonomski projekti PDF Štampa El. pošta

Višegodišnji ANLI-jev projekat JEDINSTVENI SISTEM NAPLATE KAO NAJBOLJI ALAT ZA POBOLJŠANJE  MENADŽMENTA U OPŠTINAMA KAO I REGIONALNOG RAZVOJA. Projekat je rađen u partnerstvu sa kompanijom INFOSTAN.

Višegodišnji ANLI-jev projekat – TEST ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZETNIČKIH POTENCIJALA. Upotrebom testa moguće je identifikovati potrebe za treninzima sa ciljem da se nedostatak preduzetničkih potencijala nadomesti što je moguće više.

Program podrške zapošljavanju u Srbiji, finansiran od strane EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU, implementiran od kompanije IMC KONSALTING iz Londona. ANLI je učestvovao u programu sa jednim ekspertom.

ANLI-jev seminar «Održivi razvoj u srpskim seoskim sredinama» održan krajem novembra 2004. u Knjaževcu, uz učešće 12 opština iz jugoistočne Srbije. Nešto kasnije one će učestvovati u Programu podrške za 15 najsiromašnijih opština u Srbiji, finansiranim od strane EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU. ANLI je učestvovao sa 10 eksperata kompletnim kancelarij-skim osobljem.

Osvojene veštine:

 • Uloga Strateškog Akcionog Planiranja u održivom razvoju seoskih sredina;
 • Uloga seoskog biznisa u održivom razvoju ovih sredina;
 • Uloga seoske socijalizacije u njihovom održivom razvoju;
 • Uloga urbanističkog planiranja u seoskim sredinama u njihovom održivom razvoju;
 • Najvažniji delovi LEAP procesa u seoskim sredinama;
 • Uloga Malih i srednjih preduzeća u gore pomenutim  projektima;
 • Poljoprivredni klasteri itd.

Petomesečni ANLI-jev projekat – MONOPOLI PROTIV GRAĐANA u 15 Srpskih opština uz učešće kompletnog tima iz organizacije od 29 članova i eksperata. Projekat ne samo ekonomski nego se može svrstati i u projekte za izgradnju civilnog društva.

Jednomesečni JDC-jev seminar i radionica Strategija razvoja Malih i srednjih preduzeća za više ciljnih grupa:

 • Zaposleni u kompetentnim ministarstvima;
 • Zaposleni u novo razvojnim agencijama;
 • Zaposleni u opštinama;
 • Zaposleni u kompanijama;

 

Veštine podučavane na oba seminara. Upravljanje ljudskim resursima, izgradnja kapaciteta, upravljanje promenama pogotovo za gore navedene ciljne grupe, treninzi za osvajanje raznih metoda i tehnika za poboljšanje produktivnosti. Projekat je bio implementiran u Crnoj gori 2000. i Bosni i Hercegovini 1999. godine. Tri ANLI-jeva eksperta učestvovala su u ovom projektu.

 

Mnogobrojni manji projekti kao što su jednodnevni, jednonedeljni ili jednomesečni seminari i treninzi  rađeni u partnerstvu sa mnogim Srpskim i inostranim kompanijama, uglavnom u oblasti Strateškog akcionog planiranja, specijalizovanih jezičkih  kurseva potrebnih da bi se kompanije osposobile da pristupe nekim fondovima EU, hotelskog menadžmenta, građevinarstva, turizma itd.

 
Uštedi i osvoji PDF Štampa El. pošta

OBRAZAC PREDLOGA PROJEKTA


1. Naziv projekta
UŠTEDI I OSVOJI

3. Naziv podnosioca projekta
Udruženje građana ANLI

4. Kratak opis projekta
Tip projekta. Društvena akcija reformskog tipa, obrazovni tj. Trening program kao i akcija izgradnje unutrašnjih kapaciteta civilnog društva u jednoj od bitnih oblasti održivog razvoja lokalne zajednice – energetskoj efikasnosti.

Kratak opis problema;
-Energetsku politiku u Srbiji i dalje karakteriše neodrživ odnos prema energetskim resursima.
-Proces tranzicije od upravljanja zasnovanog na resursima ka onom utemеljenom na rezultatima još nije kompletiran.
-I jedno i drugo uslovljava da su dometi politika u oblasti štednje energetskih resursa veoma ograničeni, nivo svesti zajednice o važnosti uštede energije je i dalje nizak, a vladine podsticajne mere u ovoj oblasti pogotovo kad se radi o industriji  nedovoljne.


Rasprostranjenost problema;
U Srbiji je održivo korišćenje energetskih resusrsa u povoju a nivo svesti o njegovoj neophodnosti mali. Koraci koje su dosada preduzimali i preduzimaju drž. institucije pokazuju se kao nedovoljni. Često se stiče utisak da je politika države u ovoj oblasti haotična i zbrkana i da se sastoji od niza pojedinačnih mera od kojih neke i nisu tako loše, ali su  nedovoljne da bi se ovo moglo predstaviti kao konzistentan i održiv, sinergijski sistem. Naravno, ovo za posledicu ima nastavljanje neodrživih trendova u korišćenju postojećih energetskih resursa.
Zato je u interesu kako nosilaca i kreatora političkih odluka tako i građana da se   politike u ovoj oblasti postave kao održive.

Sinopsis projektnih ciljeva;
a)Osnovni opšti i dugoročni cilj projekta je da dokažemo opravdanost i svrsishodnost održivog odnosa prema energiji i enrgetskim resursima.

Posebni i srednjoročni ciljevi su:
a.Da ukažemo na značaj obnovljivih izvora energije i u okvirima lokalne zajednice stvorimo podršku za buduće slične projekte;
b)Da na primeru sijalica štediša ukažemo na značaj novih alternativnih izvora svetlosti i tako podstaknemo građane i industriju na stalno istraživanje i potragu za novim i održivijim oblicima energije i da među njima razvijemo takmičarsku atmosferu u štednji energije;
c)Da nizom podsticajnih mera i subvencija od strane države zainteresujemo velike industrijske potrošače el.en. da smanje ovu bitnu stavku cene koštanja pa tako učine svoju proizvodnju jeftinijom i konkurentnijom;
d)Da svest o potrebi štednje energije što više afirmišemo u medijima i u političkim par-tijama, čineći tako enrgetski sektor mnogo interesantnijim poprištem političke borbe nego što je to do sada bio slučaj;
e)Da transferom raznih iskustava u reciklaži štedljivih sijalica povećamo i inoviramo učešće građana u kreiranju i implementaciji politika u sferi zaštite životne sredine.            

Kratkoročni ciljevi su:

a.Da u više domaćinstava ali i proizvodnih pogona u M.Z. Mihajlovac, opština Čukarica zasvetli bar jedna štedljiva sijalica;
b.Da pomognemo što većem broju malih i srednjih preduzeća da ovladaju metodologijom apliciranja za sredstva EBRD-a i drugih fondova koji nude veoma privlačne uslove kreditiranja, ali ih naša industrija iz pukog neznanja ne koristi;
c.Da i u nekim proizvodnim pogonima i van Beograda i zvaničnog okvira projekta zamenimo klasične isjalice štedljivima i tako proizvodnju ovih kompanija učinimo jeftini-jom;
d.Da kod građana stvorimo naviku da upotrebljavaju štedljive sijalice;
e.Da soc. najugroženijim građanima bar donekle umanjimo izdatke za utrošenu el. En;
f.Da građane detaljno upoznamo sa prednostima i manama štedljivih sijalica, širimo kul-turu upotrebe naročito ovakvih sijalica visokog faktora snage pomažući im da među njima pronađu najoptimalniji izbor sa aspekta cena, uštede energije, snage,boje, vidljivosti gde ih je shodno postavljati a gde ne,  i slično.


Očekivani rezultati;

-Najmanje 200 starih sijalica sa užarenim vlaknom biće zamenjeno štedljivim sijalicama;
-Određenom broju proizvodnih špreduzeća i van Beograda biće podeljen određeni broj štedljivih sijalica;
-Potrošnja el. en. za osvetljenje u M.Z. biće smanjena;
-20ak hiljada stanovnika Čukarice steći će nova saznanja o štedljivim sijalicama a među njima najmanje 70% steći će prva pozitivna iskustva sa ovakvom tehnologijom.
-Unapređenje svesti građana o EE kako u opštini tako i u državi.


Novčana sredstva sa kojima učestvuje AEE .......... 500 000,00 dinara5. Obrazloženje projekta

Šta je problem?
Razvoj energetskog sektora društva je poput ostalih duboko protivurečan. S jedne strane stalne su primed-be građana na visinu cena električne energije a sa druge  oni i dalje prilično pasivno i nezainteresovano pristupaju  inovacijama poput štedljivih sijalica koje im donose velike uštede u budžetu.     

Istovremeno, nedostaju kontinuirane i smišljene podsticajne mere države. Ona još nije napravila ozbiljniji pokušaj za eventualno subvencioniranje cena ovih sijalica kao što nije ni precizirala okvire za njihovu reciklažu.  


Uzroci usled kojih se javlja i uslovi u kojima nastaje problem

1.Većina građana I dalje nije u potpunosti informisana da štedljive sijalice za istu količinu svetlosti troše četiri puta manje energije nego obične a traju i osam puta duže.
2.Takođe, obične sijalice su veoma osetljive na napon, pa se u slučaju povećanja napona za 5% vek trajanja skraćuje duplo, što kod štedljivih nije slučaj.
3.Manja potrošnja ovih sijalica u određenoj meri smanjuje I količinu energije koju treba proizvesti pa tako I emisju CO2 koji proizvode termoelektrane, koje u Srbiji u ukupnoj proizvodnji el. En. Učestvuju sa oko 70%;
4.Štedljiva sijalica daje veću količinu svetlosti pa je po pravilu za osvetljenje jednog istog prostora potrebna štedljiva koja je manje snage od klasične sijalice.
5.Kad bi u Srbiji, svaka porodica zamenila po dve klasične štedljivim sijalicama, za šta je potrebno otprilike oko 30 miliona evra, uštedelo bi se više od 600 GWh.
6.Izuzetak nisu ni veliki industrijski proizvođači koji takođe veoma malo znaju o ovome.
7.Građani su i dalje prilično nezainteresovani za ovu inovaciju uprkos dosadašnjim naporima da seo o njoj što bolje informišu.
8.Danas su cene štedljivih sijalica, iako I dalje dosta visoke, daleko povoljnije nego pre nekoliko godina pa I razlike u odnosu na cene klasičnih nisu više tako velike kao što su bile. Međutim, građani to uglavnom ne znaju.

Kratak opis političkog, ekonomskog i socijalnog konteksta.
Poslednjih desetak godina uticaj energetike na socijalni, ekonomski ali i aspekt zaštite životne sredine u životu čoveka je napravio veliku ekspanziju koja je dostigla dramatičan uticaj na održivi razvoj civilizacije. I dok su se kreatori i donosioci političkih odluka u EU uglavnom trudili da odgovore na ove izazove stiče se utisak da naša polit. scena uglavnom izbegava ovaj vruć krompir.  Na to ukazuje više elemenata:
1.Broj i kvalitet zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti u velikoj je nesrazmeri sa naraslim potrebama. Mnogo je praznih i neregulisanih prostora u ovoj oblasti koji traže urgentna rešenja i gde svaki izgubljeni dan predstavlja značajan gubitak za zajednicu.
2.Energetski sektor je i dalje veoma slabo zastupljen u kreiranju i implementaciji politika odnosno u političkoj borbi.
3.To se do sada nepovoljno odražavalo, prevashodno nedovoljnim  strateškim ulaganjima i nedovoljno atraktivnim podsticajnim merama države u EE. Ovo naročito važi za subven-cije malim i srednjim ali i velikim proizvodnim preduzećima, pogotovo onima sa izvoznom orijentacijom. 


6. Ciljevi projekta

6.1. Osnovni opšti i dugoročni cilj projekta je da se na osnovu svima razumljivih i lako vidljivih pokazatelja dokažemo opravdanost i svrsishodnost održivog odnosa prema energiji i enrgetskim resursima.
6.2. Posebni i srednjoročni ciljevi projekta su:
a)Da ukaže na značaj obnovljivih izvora energije i u okvirima lokalne zajednice stvori podršku za buduće slične projekte;
b)Da na primeru sijalica štediša ukaže na značaj novih alternativnih izvora svetlosti i tako podstakne građanstvo i industriju u najširem smislu te reči na stalno istraživanje i potragu za novim i održivijim oblicima potrošnje energije.
c)Da nizom podsticajnih mera i subvencija od strane države zainteresujemo velike industrijske potrošače el.en. da smanje ovu bitnu stavku cene koštanja pa tako učine svoju proizvodnju jeftinijom i konkurentnijom;
d)Da među građanima razvije takmičarsku atmosferu u štednji energije;
e)Da ovakvu atmosferu većoj meri prenese u medije i političke partije čineći tako ener-getski sektor mnogo interesantnijim za političke borbe nego što je to do sada bio slučaj;               
f)Da transferom iskustava zemalja EU u reciklaži štedljivih sijalica poveća i inovira učešće građana u kreiranju i implementaciji politika u sferi zaštite životne sredine.

Kratkoročni ciljevi projekta su:

a.Da u više domaćinstava ali i proizvodnih pogona u M.Z. Mihajlovac, opština Čukarica zasvetli bar jedna štedljiva sijalica;
b.Da pomognemo što većem broju malih i srednjih preduzeća da ovladaju metodologijom apliciranja za sredstva EBRD-a i drugih fondova koji nude veoma privlačne uslove kreditiranja, ali ih naša industrija iz pukog neznanja malo ili nimalo koristi;
c.Da i u nekim proizvodnim pogonima i van Beograda i zvaničnog okvira projekta zamenimo klasične isjalice štedljivima i tako proizvodnju ovih kompanija učinimo jeftini-jom;
d.Da socijalno najugroženijim građanima bar donekle umanji izdatke za utrošenu el. en;
e.Da građane detaljno upozna sa prednostima i manama štedljivih sijalica, širi kulturu njihove upotrebe naročito kod ovakvih sijalica visokog faktora snage pomažući i da među njima pronađu najoptimalniji izbor sa aspekta: cena, ušteda energije, snage, vidljivost, gde ih je shodno postavljati a gde ne,  i slično.


7. Ciljne grupe

1.Građani – potrošači električne energije uopšte;
2.Građani – potrošači el. En. koji su socijalno ugoženi. Kao kriterijum za ocenu siromaštva  koristiće se dohodak po glavi stanovnika koji je po istraživanjima Republičkog Zavoda za Statistiku za 2008. Godinu iznosio 7.937,00 dinara. Ovaj kriterijum primenjuju sve državne institucije ukjlučujući i vladin tim za suzbijanje siromaštva;
3.Građani – potrošači električne energije koji ne ispunjavaju kriterijume da zvanično budu svrstani među socijalno ugožene, ali su njihova primanja ispod proseka u Beogradu;
4.Mala i srednja preduzeća;
5.Asocijacije poslodavaca i privrednika (Komora, Unija)
6.Deca  školskog uzrasta od 8 do 12 godina;
7.Deca  školskog uzrasta od 12 do 15 godina;
8.Tinejdžeri od 15 do 18 godina;
9.Uprava opštine Čukarica i odborničke grupe;
10.Javna preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom električne energije;
11.Odborničke grupe u gradskoj skupštini;
12.Mediji;
13.Eksperti iz ove oblasti i stručna javnost;
14.Predstavnici proizvođača, trgovinskih lanaca i organizacije potrošača.


8. Mesto izvođenja projekta
M.Z. Mihajlovac, opština Čukarica u Beogradu

9. Detaljan opis aktivnosti

Kako će se projektne aktivnosti razvijati?


1.Pripremna faza. U ovoj fazi projekat će biti koncentrisan na:


a.Izradu socijalne mape potrošača električne energije na teritoriji M.Z. Mihajlovac;
b.Upoznavanje sa projektom svih predsednika kućnih saveta, predstavnika odborničkih grupa u skupštini opštine kao i predstavnika opštinske uprave;
c.Upoznavanje sa projektom Javnih preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom el. En. kao i predstavnika proizvođača i trgovinskih lanaca koji prodaju ove sijalice.
d.Obuku anketara volontera za realizaciju ankete pod e.
e.Anketu  na reprezentativnom uzorku građana o tome šta i koliko znaju o energetskoj efikasnosti  kao i o štedljivim sijalicama pre i posle predviđenih promotivnih aktivnosti.
f.Proučavanje pozitivnih iskustava u EU u skladištenju i recikliranju štedljivih sijalica.
g.Pripremu igrokaza I kratkih kvizova, uključujući i izradu punkta i obezbeđenjе ne-ophodne opreme poput меgаfоna, аgregaтa, kablova i оzvučenja.
h.Izrada letaka, majci i ostalih štampanih materijala.
i.Izrada sajta projekta. Naravno, na svim elementima vizuelnog identiteta projekta kako štampanim tako i web nalaziće se logo i ostali elementi vizuelnog identiteta koji će prethodno biti dogovoreni sa partnerima.
j.Izrada medija plana

2.Faza realizacije:

a.Deljenje letaka i ostale tehnike obaveštavanja građana o seriji tribina i okruglih stolova o projektu.
b.Započinjanje serije tribina i okruglih stolova o štedljivim sijalicama
c.Deljenje besplatnih i štedljivih sijalica sa participacijom u zavisnosti od pozicije na socijalnoj mapi M.Z.
d.Početak serije igrokaza i kvizova o štedljivim sijalicama. Igraju deca i tinejdžeri po školama i na otvorenim prostorima M.Z.
e.Organizovanje Top enrgzy žurki u saradnji sa Top FM om na otvorenim prostorima na Adi Ciganliji.
f.Gostovanja uživo na lokalnoj televiziji STANKOM, TV Sudio B i u Bgd. programu.
g.Redovno izveštavanje ostalih TV i štampanih medija o aktivnostima na projektu.
h.Realizacija Ankete u drugoj Din. Tački.
i.Proglašavanje pobednika u centralnom takmičenju štednje el. en.
j.Formiranje mreže opšt. poverenika za E.E. uz učešće civilnog društva, eksperata i opštinske uprave;
k.Završna konferencija na kojoj će biti predstavljena dostignuća projekta uz učešće najviših predstavnika lokalne samouprave.

3.Faza evaluacije  je obrazložena u posebnom delu.